moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Persistan Kloakada Spinal Disrafizm:
Rutin Manyetik Rezonans İnceleme Gerekli mi?

Aydın YAĞMURLU*,  Hüseyin DİNDAR*, Bahri KEYİK**, İ. Haluk GÖKÇORA*


  * Ankara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery,

** Ankara University School of Medicine, Department of Radiology, ANKARA

 

ÖZET

Gebeliğin 35. haftasında 2580 gram ağırlığında  doğan kız bebek fizik muayenede tesbit edilen anal atrezi nedeniyle kliniğimize getirildi. Yapılan sistoskopide persistan kloaka olduğu saptanan hastaya ileostomi yapıldı. 1 yaşında yapılan magnetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesinde spinal disrafizm: filum terminale seviyesinde kord lipomu, tethered kord ve pelvik taban adelelerinin hipoplazik olduğu saptandı. Posterosagittal anorektoplasti, kolovajinoplasti ve mesane boynu rakonstrüksiyonu yapılan hastanın ameliyat sonrası herhenginbir problemi olmadı. MRG yöntemiyle tanı alan spinal disrafizm ve kord lipomu eşlik eden bir persistan kloaka olgusunu sunarak bu tip anorektal malformasyonlara eşlik eden yandaş anomalilerin tanısında konvansiyonel yöntemlerle MRG'yi karşılaştırmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Persistan kloaka, spinal disrafizm, manyetik rezonans görüntüleme

SUMMARY

Persistant Cloaca Associated with Spinal Dysraphism: Is Routine Magnetic Resonance Imaging Necessary?

A 2580 g weight girl was born after the 35th gestational week. Anal atresia was immediately detected at first physical examination. Cystoscopy revealed a persistent cloaca and an ileostomy was performed. MRI demonstrated spinal dysraphism, lipoma in the level of filum terminale, tethered cord syndrome and hypoplasia of the pelvic muscles at 1 year of age. A posterior sagittal anorectoplasty with pull-through, colovaginoplasty and bladder neck reconstruction was performed. The postoperative course of the patient was uneventful. We here present a patient with persistent cloaca whom we have obtained spinal dysraphism and cord lipoma using.

Key Words: Persistent cloaca, spinal dysraphism, magnetic resonance imaging

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir