moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

 Salmonella choleraesuis Nedenli Nadir Bir Pyonefroz Olgusu

Doğan ÜNAL*, Ercan YENİ*, Mustafa ULUKANLIGİL**, Gönül ASLAN**


  * Harran University School of Medicine, Department of Urology

** Harran University School of Medicine, Department of Microbiology, ŞANLIURFA, TÜRKİYE

 

ÖZET

Burada predipozan bir faktör olmaksızın Salmonella choleraesuis tarafından oluşturulmuş, bilgilerimize göre ilk pyonefroz olgusu sunulmaktadır. Olgu salmonelloz için endemik bir bölge olan Şanlıurfa'da tespit edilmiştir. Salmonella choleraesuis (6,7:c:1,5) olası böbrek tümörü ve/veya apse öntanısı ile başvuran 16 yaşındaki bir bayan hastanın pyonefroz materyalinde izole edilmiştir. Drenaj ve antibiyotik tedavisinin başarısız olması ve malignite olasılığının ekarte edilememesi nedeniyle nefrektomi uygulanmıştır. Nefrektomi ile tam iyileşme sağlanmıştır. Böylece, bu tür pyonefroz olgularının özellikle endemik bölgelerde herhangi bir predizpozan faktör bulunmasa bile salmonella yönünden değerlendirilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelime: Salmonella choleraesuis, böbrek apsesi, pyonefroz

SUMMARY

An Unusual Case of Pyonephrosis Caused by Salmonella choleraesuis

To our knowledge the first case of pyonephrosis caused by Salmonella choleraesuis without predisposing factor was reported here. The case was diagnosed in Sanliurfa, an endemic area for salmonellosis. Salmonella choleraesuis (6,7:c:1,5) was determined in pyonephrosis material of a 16-year-old female patient referred with probably renal tumor and/or abscess. Because of failure in drainage and antibiotic therapy, and difficulty in ruling out malignancy, the patient underwent nephrectomy resulting in complete improvement. So, it has been concluded that such a patient should be evaluated in terms of Salmonella especially in endemic areas, even if no predisposing factor is found.

Key Words: Salmonella choleraesuis, renal abscess, pyonephrosis

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir