moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Diabetik Hastalarda Glomeruler Filtrasyon Hızının Bir Göstergesi Olarak
Serum Sistatin-C Seviyelerinin Ölçümü

Hülya PINARCIK*, Zekeriya AKTÜRK**, Gülperi PINARCIK***, Fulya AKIN****, Şerife DÜLGER***, Bedri DURMUŞ****


      * Haydarpaşa Numune Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kliniği

    ** Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü

  *** Zeynep Kamil Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

**** Haydarpaşa Numune Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL

ÖZET

Rutin klinik kullanımda glomeruler filtrasyon hızı (GFR) tayininde kreatinin ölçümünden yararlanılmaktadır. Bununla beraber kreatinin klerensinin çeşitli fakörlerden etkilenmesi nedeniyle alternatif markırlar araştırılmaktadır. Sistatin C, sabit hızda üretilmesi ve böbrek dışı faktörlerden etkilenmemesi nedeniyle bir alternatif markır olarak gözükmektedir. Bu çalışmada 31 GFR'si düşük ve 34 GFR'si normal diabetik hastada serum kreatinin ve sistatin C ve idrar kreatinin seviyelerini ölçmek suretiyle sistatin C'nin GFR'yi göstermede kreatininin yerine kullanılabilirliği araştırıldı. GFR'si düşük hastalarda kreatininle GFR arasında ve sistatin C ile GFR arasında orta derecede bir korelasyon saptanırken (sırasıyla r=-0.437 ve r=-0.462) tüm olgularda kreatinin ile GFR arasında orta derece (r=-0.460), sistatin C ile GFR arasında ise iyi derecede korelasyon saptandı (r=-0.721). GFR'yi göstermede duyarlık ve özgünlük sırasıyla sistatin C için %88.57 ve %91.66 bulunurken; kreatinin için %64.58 ve %84.61 olarak saptandı. Sonuç olarak diabetik hastalarda GFR tayininde sistatin C'nin kreatinine alternatif bir markır olarak kullanılabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Diabet, sistatin C, glomerul filtasyon hızı

SUMMARY

Serum Concentrations of Cystatin C as a Marker of Glomerular Filtration Rate in Diabetic Patients

In routine clinical practice serum creatinine levels are used in determining glomerular filtration rate (GRF). Besides being time consuming, creatinine levels are affected from numerous extrarenal causes. Hence, research is needed in order to identify new markers to substitute creatinine. Unlike creatinine, cystatin C is produced at a constant rate and is not affected from extrarenal causes. 31 diabetic patients with low GRF and 33 with normal GRF were investigated for serum creatinine and cystatin C and urine creatinine levels in order to determine the availablity of cystatin C in the determination of GRF instead of creatinine. There was medium correlation between creatinine and GRF and between cystatin C and GRF in the group with low GRF (r=-0.437 and r=-0.462 respectively). When compared in all diabetic patients GRF and creatinine showed medium correlation (r=-0.460) whereas cystatin C and GRF showed good correlation (r=-0.721). The sensitivity and specificity for determining GRF was calculated 88.57 % and 91.66 % for cystatin C and 64.58 % and 84.61 % for creatinine respectively. We concluded that, cystatin C is a reasonably good alternative in determining GRF instead of creatinine.

Key Words: Diabetes, cystatin C, glomerular filtration rate.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir