moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Diabetik Sıçanların İzole Sağ Atriyum Preparatında Klonidinin Adenozin Antagonisti Etkisi

Coşkun USTA, Gülay ŞADAN, Sadi ÖZDEM


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

ÖZET

Bu çalışmada, 6 haftalık streptozotosin (STZ)-diabetli sıçanların sağ atriyumlarının kontraksiyon gücü ve atım sayısına klonidin'in adenozin antagonisti etkisini araştırdık. Diabetik ve kontrol grupta adenozin (10-6, 3x10-6, 10-5, 3x10-5, 10-4 M) atriyumun kontraksiyon gücü ve atım sayısında konsantrasyona bağımlı anlamlı inhibisyona neden oldu. Önceden klonidin uygulanması (10-6, 10-5, 10-4, 10-3 M) her iki grupta adenozinin oluşturduğu inhibisyonu anlamlı olarak antagonize etti. Diabetik grupta klonidinin adenozin antagonisti etkinliğinde kontrollere göre anlamlı bir fark görülmedi. Bu bulgular diabetin, adenozin A1 reseptör alt tipinde ve dolayısıyla klonidine duyarlıkta anlamlı bir değişmediğe neden olmadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, sağ atriyum, adenozin, klonidin

SUMMARY

The Antagonistic Effect of Clonidine on the Isolated Rigth Atrial Preparation from Diabetic Rats

In the present study we investigated the adenosine antagonistic effect of clonidine on the contractile force and heart rate of isolated right atrial preparations from 6-week streptozotocin-diabetic rats. Adenosine (10-6, 3x10-6, 10-5, 3x10-5, 10-4M) produced significant concentration-dependent inhibition in inotropy and chronotropy in atria from both control and diabetic rats. Clonidine pretreatment (10-6, 10-5, 10-4, 10-3 M) significantly antagonised the inhibitory effect of adenosine in both groups. The antagonistic effect of clonidine in diabetic group was not significantly different than those in control group. These findings suggested that diabetes did not cause a significant alteration in adenosine A1 receptor subtype and thus in sensitivity to clonidine.

Key Words: Experimental diabetes mellitus, rigth atrium, adenosine, clonidine

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir