moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

 Hemodializ Altında Pulmoner Kanama Gelişen Goodpasture Olgusu

Ayhan DOĞUKAN*, F. Sema OYMAK**, Hülya TAŞKAPAN, Muhammed GÜVEN


  * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,

** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

A Patient With Goodpasture's Disease, Who Had Pulmonary Hemorrhage During Hemodialysis

Key Words: Goodpasture disease, pulmonary hemorrhage, hamodialysis

Anahtar Kelimeler: Goodpasture hastalığı, pulmoner kanama, hemodiyaliz

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir