moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Ateroskleroz ve Koroner Kalp Hastalığından Korunma ile İlgili Klinik Çalışmalar

Nevres KOYLAN


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL

Clinical Studies About Prevention from Atherosclerosis and Coronary Heart Disease

Anahtar Kelimeler: Korunma, koroner kalp hastalığı, hiperlipidemi

Key Words: Preventation, coronary heart disease, hyperlipidemia

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir