moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Doksorubisin Uygulaması ile Oluşan Konjestif Kalp Yetmezliği Modelinde
Sıçan İskelet Kaslarında Oluşan Yapısal ve Fonksiyonel Değişiklikler

Dr. Mert ERTUNÇ*, Dr. Petek KORKUSUZ**, Dr. Yıldırım SARA*, Dr. İsmail Burak BAL*, Dr. Rüştü ONUR*


  * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı,

** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Doksorubisin Uygulaması ile Oluşan Konjestif Kalp Yetmezliği Modelinde Sıçan İskelet Kaslarında Oluşan Yapısal ve Fonksiyonel Değişiklikler

Konjestif kalp yetmezliği sendromu gelişen hastalarda görülen egzersiz intoleransı, tamamen iskelet kaslarının hipoperfüzyonu ve hipoksik hasar ile açıklanamamaktadır. Bu çalışmada sıçanlarda doksorubisin uygulaması ile konjestif kalp yetmezliği oluşturularak, ekstensor digitorum longus ve soleus kaslarında ultrastrüktürel düzeydeki değişikliklerle birlikte kontraktilitede gelişen fonksiyonel değişiklikler incelendi. Doksorubisin uygulamasını takiben dört hafta sonra incelenen sıçanların ventriküllerinde miyofibriler dejenerasyon saptanırken ekstensor digitorum longus ve soleus kaslarında ultrastrüktürel değişikliklerin oluşmadığı saptandı. Aynı gruptaki sıçanlarda, kas atrofisi gelişmeden "twitch" ve tetanik kontraksiyonların kontrollere göre anlamlı olarak azaldığı bulundu. Konjestif kalp yetmezliği olan sıçanların iskelet kaslarında, izoprenalin (10 µM) uygulaması, tetanik kontraksiyonları kontrol kaslarla aynı oranda artırdı. Bu bulgular konjestif kalp yetmezliği gelişimi ile birlikte iskelet kaslarında kontraktil fonksiyonun bozulduğunu ve kontraktil inhibisyonun yavaş kasılan liflerin yoğun olduğu kaslarda daha belirgin olduğunu göstermektedir. Bulgularımız bu kontraktil disfonksiyonun kas kitlesindeki azalma veya sarkolemmal eksitabilite değişikliklerinden bağımsız olarak geliştiğini ve eksitasyon-kontraksiyon kenetinin sarkoplazmik retikulumdan Ca+2 salıverilme ve geri alım mekanizmalarındaki bozulma ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, iskelet kası, doksorubisin

SUMMARY

Structural and Functional Changes in a Murine Model of Congestive Heart Failure After Doxorubicin Administration

Congestive heart failure is associated with exercise intolerance which cannot be fully explained by hypoperfusion and hypoxic state of skeletal muscles. We studied the ultrastructural changes and alterations in contactile properties of extensor digitorum longus and soleus muscles, in doxorubicin-treated rats after congestive heart failure development. Histological findings indicated myofibrillar degeneration in congestive heart failure-ventricular myocytes while no ultrastructural change was observed in congestive heart failure-extensor digitorum longus and soleus. Twitch and tetanic contractions were reduced in amplitude in both extensor digitorum longus and soleus of congestive heart failure rats without development of muscle atrophy. Isoprenaline (10 µM) application potentiated tetanic contractions in both extensor digitorum longus and soleus to the same extent in both groups. This contractile inhibition is more pronounced in slow-twitch muscles and seems to be associated with impairment of sarcoplasmic reticulum Ca+2 release and uptake mechanisms without any ultrastructural changes or any alteration in sarcolemmal excitability.

Key Words: Heart failure, skeletal muscle, doxorubicin

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir