moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Kombine (Mixed) Nütrisyonel Anemili Erişkin Hastalarda, Anemisi Olmayan Kontrollere
Göre ELISA Yöntemiyle Giardiazis Sıklığı

Dr. Hakan AKAY, Dr. Osman BASAT, Dr. İbrahim TÜRKER, Dr. Ömer DÖNDERİCİ


SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, ANKARA

ÖZET

Kombine (Mixed) Nütrisyonel Anemili Erişkin Hastalarda, Anemisi Olmayan Kontrollere Göre ELISA Yöntemiyle Giardiazis Sıklığı

Bu çalışmanın amacı, kombine anemisi olan hastalarda ve kontrollerde ELISA yöntemi ile dışkıdaki giardia antijeninin prevalansını ve bu şekilde giardiazisin anemideki rolünü saptamaktı. Çalışmaya genel durumu iyi olan, kombine anemisi olan 58 hasta ve 55 kontrol dahil edildi. ELISA yöntemiyle beş kişide giardia antijeni saptandı: Üç tanesi kontrol, iki tanesi hasta grubundaydı. Giardiazis prevalansı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Bizim ülkemizde, en azından bizim bölgemizde giardiazisin kombine anemi etyolojisinden önemli bir rol oynamadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Giardiazis, anemi

SUMMARY

Prevalence of Giardiasis Delected by ELISA Method in Adults with Mixed Nutritional Anemia and Controls

The aim of this study was to determine the prevalence of giardia antigen in stool samples of patients with mixed anemia and control groups by ELISA method, and thus whether giardiasis plays a role in anemia. A total of 58 patients with mixed anemia, whose general condition was good and 55 controls without anemia were included in the study. Giardia antigen was detected in a total of 5 (4.1%) subjects by ELISA method; 3 (5.5%) of them were in the control group and 2 (3.4%) were in the mixed anemia patient group. No statistically significant difference was found between the 2 groups in terms of giardiasis prevalence. It can be concluded that chronic giardiasis does not represent an important part in the etiology of mixed anemia in our country or at least in our region.

Key Words: Giardiasis, anemia

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir