moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Heparin Kaplı Pompa Sistemlerinin Hemostatik Belirleyiciler ve Postoperatif Kanama Miktarı Üzerine Etkileri
Mustafa YILMAZ*, Rıza DOĞAN*, İbrahim Celalettin HAZNEDAROĞLU** Erkmen BÖKE*, İlhan PAŞAOĞLU*

* Hacettepe University Medical School, Departments of Thoracic and Cardiovascular Surgery
** Hacettepe University Medical School, Departments of Heamatology, ANKARA
ÖZET
Kardiyopulmoner bypass,  kanın yabancı yüzeylerle teması sonucu hemostatik sistemlerde değişikliklere yol açar. Heparin kaplı pompa sistemlerinin geliştirilmesi,  pompa sistemlerinin tromboresiztansının artmasına ve daha biyolojik pompa yüzeylerinin kulanımına yol açmıştır. Heparin kaplı pompa sistemlerinin etkinliği postoperatif kanama miktarı, hemoglobin, hematokrit, trombosit sayısı, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, fibrinojen düzeyi, fibrin yıkım ürünleri, INR ve D- dimer düzeyleri saptanarak araştırılmıştır. Bu çalışma heparin kaplı pompa sistemlerinin açık kalp cerrahisinde daha biyo uyumlu yüzeyler sunduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner bypass, açık kalp cerrahisi, heparin kaplı pompa sistemleri
SUMMARY
Effects of Heparin-Bonded Pump Systems on Haemostatic Parameters and Postoperative Bleeding
Cardiopulmonary bypass (CPB) causes changes in the haemostatic system partly by exposing blood to large foreign surfaces and materials in the extracorporeal circuits and partly due to the nonphysiological parameters of the CPB. Development of heparin-coated CPB circuits is one of the improvements to create a biocompatible circuit surfaces and allowed to increase thromboresistance of the circuits. Efficiency of the heparin-coated surfaces was evaluated by comparing the post-operative bleeding, hemoglobin, hematocrit, platelet counts, protrombin time, activated partial thromboplastine time, fibrinogen level, fibrine degradation product, international normalised ratio, D-dimer levels in this study and the results favoured the use of the heparin-coated systems.
Key Words: Cardiopulmonary bypass, extracorporeal circulation, heparin-coated pump systems
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir