moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Fötal Dönem Boyunca Fonticulus Posterior Morfolojisi
M. Ali MALAS

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Çalışmamızda fötal dönem boyunca fonticulus posterior gelişiminin araştırılması ve fontanel boyutlarına ait değişikliklerin belirlenmesi amaçlandı. Yaşları 14-40 gebelik haftası yaşı arasında değişen 51 tane (erkek:26 , kız:25) insan fetusunda çalışıldı. Çalışmadaki olguların baş çevresi, kafa uzunluğu  ve kafa genişliği ölçüldü. Fontanel köşe noktalarından fontanelin transvers genişliği ve sagittal uzunluğu ölçüldü, fontanel alanı hesaplandı. Gebelik haftası yaşı ile kranial parametreler arasında müspet yönde anlamlı korelasyon olduğu tespit edildi (p<0.001). Fontanel boyutları ve fontanel alanı ile gebelik haftası yaşı arasında korelasyon ilişkisi olmadığı tespit edildi. Ayrıca fontanel boyutları ile kranial boyutlar arasında da korelasyon ilişkisi yoktu. Kranium boyutları ve fontanelin transvers genişliğinde cinsler arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edildi. Her gestasyonel yaşta fontanellerin daha fazla tanımlanması ile bireysel varyasyonlar hakkında daha fazla bilgi sunulmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fonticulus posterior, fötal dönem
SUMMARY
Morphology of Posterior Fontanel in the Fetal Period
We aimed to search for developing posterior fontanel during the fetal period and to determine the differences of fontanel dimensions. 51 (males: 26, females: 25) human fetuses whose ages are between 14 and 40 weeks were studied. The head circumference, head length and head width of cases were measured. From the corner points of fontanel, transvers width and sagittal length of fontanel were measured. The average of fontanel area were calculated. Between the gestational age and cranial parameters, meaningful correlation with positive direction were assessed (p<0,001). There was no correlation between area and measurement of fontanel and gestational age. There was no correlation between measurement of fontanel and measurement of cranium. It was assessed that there was no meaningful difference at the measurements of cranium, transvers width of fontanel between sexes. With more expressions of fontanels at each gestational age, many information about personal variations should be performed.
Key Words: Posterior fontanel, fetal period
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir