moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Erkek Sistemik Lupus Eritamatosus'lu Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
Göksal KESKİN, Güner TOKGÖZ, Nurşen DÜZGÜN, Murat DUMAN, Gülay KINIKLI, Ümit ÖLMEZ, Olcay AYDINTUĞ, Murat TURGAY, Ali İNAL

Ankara University School of Medicine, Department of  Immunology, ANKARA
ÖZET
Yirmi erkek SLE'li hastanın klinik ve laboratuvar özelliklerini 100 kadın hasta ile karşılaştırıp değerlendirdik. Erkek hastalarda tanı yaşı ortalama 32.7 (12-53 arası), kadınlarda ise ortalama 27.9 (14-58) idi. Erkek ve kadın hastalar arasında hastalığın başlama yaşı ve tanı yaşları arasında önemli farklılık yoktu. Erkek SLE'li hastalarda kadın hastalarda karşılaştırıldığında artrit, hepatomegali, perikadrit sık, alopesi, Raynand's fenomeni, fotosensitivity ve cilt lezyonları daha nadirdi. Erkek ve kadın hastalar arasında laboratuvar bulgularında anlamlı farklılık bulunmadı. Etnik köken bu farlılıkların cevabı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematosus, erkek
SUMMARY
Clinical and Laboratory Features of Our Male Patients with Systemic Lupus Erythematosus
We analysed the clinical and laboratory features of 20 male in comparison with 100 female patients with systemic lupus erythematosus (SLE).  The mean age at diagnosis was 32.7 years (range, 12 to 53 years) in the males and 27.9 years (range, 14 to 58 years) in the females. There was no significant difference between male and female patients with regard to age onset and age at diagnosis.  SLE, in Turkish males has a higher incidence arthritis, hepatomegaly, pericarditis, and lower incidence of alopecia, Raynaud's phenomenon, photosensitivity and skin lesions in comparison to female SLE patients.  No significant laboratory difference was found between male and female patients. Ethnical differences may be responsible for these discrepancies.
Key Word: Systemic lupus erythematosus, male
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir