moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Poliartiküler Seronegatif Juvenil Romatoid Artritle Mitral ve Aort Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu
Deniz OĞUZ, Burhan ÖCAL, Selmin KARADEMİR, Nihal DEMİREL, Filiz ŞENOÇAK, Ülker ERTAN

Dr. Sami Ulus Children's Hospital, ANKARA
ÖZET
Juvenil romatoid artrit (JRA)'te kalp kapakçık tutulumu nadir bir komplikasyondur. Sistemik başlangıçlı ve seropozitiflik gösteren hastalarda en sık olarak aort kapağı tutulur ve kapak replasmanına kadar gidebilir. Mitral kapak tutulumlu bir kaç hasta yayınlanmıştır ve hepsine de perikardit eşlik etmektedir. Biz, dokuz yaşında perikarditi olmayan, seronegatif, poliartiküler tip JRA'lı bir erkek hasta sunuyoruz. Kalp tutulumu hastalık şiddeti ve tipinden bağımsız olarak herhangi bir zamanda gelişebildiğinden, hastaların kalp muayeneleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ekokardiografi, juvenil romatoid artrit, kapak tutulumu
SUMMARY
Mitral and Aortic Insufficiency in Polyarticular Seronegative Juvenile Rheumatoid Arthritis: A Case Report
Valvular heart disease as cardiac involvement in juvenile rheumatoid arthritis  (JRA) s a rare complication. The aortic valve is most commonly affected in  patients with systemic onset or in the presence of seropositivity which can lead to aortic valve replacement further. There are only a few cases reported with mitral involvement always associated with pericarditis. We report a 9-year-old boy with both mitral and aortic insufficiency without pericarditis attributable to  seronegative polyarticular onset  URA. As cardiac involvement can occur at any time regardless of the severity and the type of the disease, regular cardiac examination should be performed to patients with JRA.
Key Words: Echocardiography, juvenile rheumatoid arthritis, valvular involvement
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir