moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

A Case of Anaphylaxis Due to Scorpion Antivenin Administration
Mustafa ARAZ, Vahap OKAN, Fikret DEMİRCİ, Şebnem AKTARAN

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
SUMMARY
The specific therapy of scorpion sting is the administration of specific antivenin. Early mild allergic reactions may develop following to antivenin administration, but anaphylaxis is very rare. In this article we report a case of systemic anaphylaxis after specific antivenin administration due to local pain and swelling following scorpion sting. Antivenin administration following scorpion sting is not appropriate for cases only with local manifestations because of potential risk of anaphylaxis.
Key Words: Scorpion antivenin, anaphylaxis
ÖZET
Akrep Serumuna Bağlı Anaflaksi Olgusu
Akrep zehirlenmesinin spesifik tedavisi, akrep serumu uygulamasıdır. Akrep serumu uygulamasını takiben hafif alerjik reaksiyonlar görülmekle birlikte, anaflaksi gelişmesi oldukça nadirdir. Bu yazıda akrep sokması sonrası lokal ağrı ve şişlik nedeniyle uygulanan akrep serumu takiben anaflaksi gelişen bir olgu sunulmuştur. Potansiyel anaflaksi riski nedeniyle sadece lokal belirti ve bulguları olan olgularda antivenom tedavisi uygun değildir.
Anahtar Kelimeler: Akrep serumu, anaflaksi
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir