moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Meme Kanserli Bir Hastada Sol Göz Koroid Bölge Metastazı

Dr. Orhan ATEŞ*, Dr. Kerim ÇAYIR**, Dr. Mehmet BİLİCİ**, Dr. Rahşan YILDIRIM**,
Dr. Mustafa KELEŞ**, Dr. Abdullah UYANIK**, Dr. Habib EMRE**, Dr. Salim Başol TEKİN**


  * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM

ÖZET

Meme Kanserli Bir Hastada Sol Göz Koroid Bölge Metastazı

Kırk üç yaşında 2 yıl önce meme kanseri tanısı koyulmuş kadın hasta, sağ gözünde gittikçe artan ağrısız görme azalması şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenede sağ gözde görme derecesi 2/10, sol gözde 10/10 olarak belirlendi. Fundoskopik muayenede sağ gözde retina altında çok sayıda metastatik lezyonlar görüldü. Sistemik kemoterapi almakta olan hastanın koroid metastazına yönelik tedavi düşünülmedi, yakın takip önerildi. Hasta, koroid metastaz tanısı koyulduktan kısa süre sonra yaygın metastatik kanser nedeniyle öldü. Solid tümörlü hastalardaki vizüel semptomların hekimlerce dikkate alınmasının metastazların erken dönemde tanınmasında yardımcı olabileceğini vurgulamak için bu olgunun sunulmasını uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, metastaz, koroid

SUMMARY

Left Eye Coroid Region Metastasis in A Patient with Breast Cancer

A 43-year-old woman, with 2 years history of breast cancer diagnosis, presented with a gradual onset of painless reduction in vision in right eye. Physical examination revealed visual acuity of 2/10 in the right eye and 10/10 in the left. By fundoscopic examination, multiple metastatic lesions located in the sub retinal area were seen in the right eye. No specific therapy directed to ocular metastasis was considered in patient who receiving systemic chemotherapy and patient was followed up nearly. Shortly after the diagnosis of coroid metastasis, patient died due to the disseminated metastatic cancer. We approved to report this case because considering visual lost of patient with solid tumours by physicians may help to discover the early metastasis.

Key Words: Breast cancer, metastasis, coroid

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir