moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Dahiliye Polikliniğine Başvuran Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

Dr. Onur CENGİZ, Dr. Sercan CANSARAN, Dr. Pınar KAYA, Dr. İbrahim TÜRKER, Dr. Ömer DÖNDERİCİ,
Dr. Esin ÖZYILKAN


SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, ANKARA

ÖZET

Dahiliye Polikliniğine Başvuran Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

Metabolik sendrom majör global sağlık sorunlarından biridir ve sıklığı tüm dünya çapında artmaktadır. Metabolik sendromlu kişiler artmış kardiyovasküler hastalık riskine sahiptir. Bu çalışmada hastanemiz dahiliye polikliniğine başvuran hastalarda metabolik sendrom sıklığını saptamayı amaçladık. Ulusal Kolesterol Eğitim Programı-Yetişkin Tedavi Paneli (NCEP-ATP-III) kullanarak yaşları 18-80 arasında değişen toplam 1512 (317'si erkek, 1195'i kadın) hasta metabolik sendrom varlığı açısından sınıflandırılmıştır. Metabolik sendrom sıklığı erkeklerde %27.4, kadınlarda %43.3 olarak saptanmıştır. Ayaktan hasta polikliniğine başvuran hastalarda metabolik sendrom sıklığı fazla olduğu için metabolik sendrom bileşenlerinden bir ya da daha fazlasına sahip olan hastalarda diğer bileşenlerin varlığı da araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, dahiliye kliniği, Ulusal Kolesterol Eğitimi Programı-Yetişkin Tedavi Paneli

SUMMARY

Prevalence of the Metabolic Syndrome in an Internal Medicine Outpatient Clinic

Metabolic syndrome is a major global health problem and its prevalence has been increasing all around the world. People with the meta-bolic syndrome are at increased risk of developing cardiovascular dis-ease. In this study we aimed to determine the prevalence of metabolic syndrome among patients attending to our outpatient clinic. National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel (NCEP-ATP III) was used to categorize a total of 1512 patients (317 men, 1195 women) aged 18-80 years by presence of metabolic syndrome. The prevalence of metabolic syndrome was 27.4% and 43.3% in men and women, respectively. As the prevalence of metabolic syndrome is high among outpatient clinics, it is important to screen patients who have one or more components of metabolic syndrome, for the others.

Key Words: Metabolic syndrome, outpatient clinic, National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir