moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Sistemik Brusellozlu Hastalarda Somatosensoryal Evok Potansiyeller
Zehra ABDULKADİROĞLU*, Emel TÜRK ARIBAŞ**, Figen BAYRAMOĞLU*, Abdullah YILMAZ**

* Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
** Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
ÖZET
Bruselloz, brusella cinsi bakterilerin neden olduğu bir zoonozdur. Brusellozda santral sinir sistemi tutulumu oldukça nadirdir. Sinir sistemi tutulumunda lezyonun yerine bağlı olarak menenjit, meningoensefalit, periferik nöropati, kranyal sinir tutulumu görülebilir. Tanı serolojik testler, evok potansiyelleri, beyin omurilik sıvısında brusella aglutinasyon testi ve mikroorganizmanın üretilmesi ile konabilir. Bu çalışmada 32 sistemik brusellozlu hasta ve 30 sağlıklı kişide somatosensoryal evok potansiyelleri (SEP) çalışıldı. Kontrol grubunun tamamında normal latanslı SEP elde edildi. Hastaların 9'unda (%28) SEP elde edilemedi. SEP elde edilen hastaların latans ortalamaları da kontrol grubuna göre uzun bulundu (p<0.05). Bu sonuçlar sistemik brusellozlu hastalarda subklinik nörolojik tutulumdan şüphelenildiğinde dolaylı bir bulgu olarak SEP'in yol gösterebileceğini düşündürdü.
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, nörobruselloz, somatosensoryal evok potansiyeller
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir