moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Akut ve Kronik Gastritlerde CLO Test Pozitifleşme Süresi ile Helicobacter pylori
Yoğunluğu ve Gastritin Şiddeti Arasındaki İlişki
Yaşar NAZLIGÜL*, H. İlyas ARDALI**, Muharrem BİTİREN**, Nevin YILMAZ*,  Mustafa KÖSECİK***

* Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
*** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
ÖZET
Bu çalışmada, CLOtestin reaksiyon verme süresi ile gastrik biyopsideki Helicobacter pylori (Hp) yoğunluğu ve gastritin şiddeti arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması amaçlandı. Çalışma akut veya kronik gastritli 140 hastada yürütüldü. CLOtest 1, 4 ve 24 saat bitiminde okundu. May Grunwald ve modifiye Giemsa ile boyanan doku kesitlerinde Hp arandı, hematoksilen ve eozin ile boyanan kesitler de  histolojik değerlendirme yapıldı. Hp dansitesi ve gastritisin şiddeti 0, 1, 2, 3 olarak derecelendirildi. CLOtestin 0-4 saatte pozitifleşmesi (erken CLO+) ile doku kesitlerinde 2-3. derece Hp yoğunluğu arasında hem akut hem de kronik gastritlerde anlamlı birliktelik bulundu (sırasıyla, p=0.03, p=0.001). CLOtestin pozitifleşme zamanı ile bakteriyel yoğunluk arasında her iki gastrit grubunda da iyi derecede korelasyon gözlendi. Erken CLO+ ile 2-3. derece gastrit arasında akut gastrit grubunda anlamlı ilişki bulunamazken kronik gastrit grubunda zayıf birliktelik bulunabildi (p= 0.052, Yates düzeltmesi). Akut gastrit grubunda CLOtestin pozitifleşme zamanı ile gastritin şiddeti arasında korelasyon bulunamadı, ancak kronik gastrit grubunda zayıf-orta derecede korelasyon tesbit edildi. Sonuç olarak, CLOtestin pozitifleşme süresi mide mukozasının Hp yoğunluğu ile yakından ilişkilidir, ancak inflamasyonun şiddeti hakkında bir ön bilgi vermez.
Anahtar Kelimeler: CLOtest, bakteriyel yoğunluk, gastritin şiddeti
SUMMARY
The Correlation of CLO Test Reacting Time and Helicobacter pylori Density and Severity of Acute and Chronic Gastritis
To determine whether the urease-based CLOtest can predict density of Helicobacter pylori (Hp) on antral biopsy and severity of acute and chronic gastritis, we evaluated antral biopsies obtained at endoscopy in 140 patients. The CLOtest was read at the end of first, fourth and twenty-fourth hours. Bacterial density was assessed on May Grunwald-modified Giemsa stain, and the severity of acute and chronic inflammation on hematoxylen and eosin graded from 0 to 3. Early CLOtest positivity (0-4 hours) was significantly associated with grade 2-3 Hp density (p= 0.03, p= 0.001, respectively). Correlation between the time to a positive CLOtest and bacterial density was also good in the both acute and chronic gastritis. There was no sinificant association between early CLOtest positivity (0-4 hours) and grade 2-3 inflammation (p= 0.22) in acute gastritis, the same association in chronic gastritis was weak (p= 0.052, Yates' correction). The time to a positive CLOtest result did not correlate with the degree of gastritis in the patients with acute gastritis. There was a weak correlation between the time to a positive CLOtest and the degree of gastritis. In conclusion, CLOtest predicts the bacterial density on the gastric mucosa but not the severity of the gastritis.
Key Words: CLOtest, bacterial density, gastritis severity
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir