moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Polikistik Over Sendromlu Hirsut Kadınlarda Siproteron Asetat ve
Östradiolün Kombine Kullanımının Hormonal Değerler ve Klinik Üzerine Etkisi
Tevfik SABUNCU, Ender ARIKAN, Hüsrev HATEMİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Endokrinoloji-Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
ÖZET
Hiperandrojenemi ve oligomenore ile karakterize 15 hirsut kadında 2mg siproteron asetat + 35mg östradiol'ün kombine kullanımının hormonal değerler ve klinik (Ferriman-Gallwey skoru) üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla bu çalışma planlandı. Altı aylık tedavi sonrası Ferriman-Gallwey skoru, serum DHEA-SO4, total ve serbest testosteron düzeylerinde anlamlı düşüş gözlendi (sırasıyla 16.2 ± 4.6 mg/dl'ye karşın 12.4 ± 4.1 mg/dl, p<0.01; 291.7 ± 74.0 mg/dl'ye karşın 229.3 ± 96.3 mg/dl, p<0.01; 103.6 ± 34.8 ng/dl'ye karşın 81.9 ± 32.4 ng/dl, p< 0.05; 3.8 ± 1.4 pg/ml'ye karşın 2.2 ± 0.8 pg/ml, p< 0.01). Diğer hormonlar üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildi. Tedavi sırasında 1 hastada düzensiz adet kanaması nedeniyle ilacın bırakılması dışında ciddi bir yan etki gözlenmedi. Bu veriler siproteron asetat + östradiolün polikistik over sendromlu hirsut kadınlarda etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, hirsutizm, siproteron asetat, östradiol
SUMMARY
The Effects of Combined Treatment of Cyproterone Acetate and Estradiol on Hormonal Parameters and Clinical in Hirsute Women with Polycystic Ovary Syndrome
This study aimed to evaluate the effects of cyproterone acetate (2 mg) and ethinyl estradiol (35 mg) on hormonal parameters and clinical (Ferriman-Gallwey score) in 15 hirsute women with polycystic ovary syndrome. Six months treatment with cyproterone acetate and estradiol resulted in a significant decrease in Ferriman-Gallwey score, serum DHEA-SO4, total and free testosterone levels (16.2 ± 4.6 vs. 12.4 ± 4.1, p<0.01; 291.7 ± 74.0 mg/dl vs. 229.3 ± 96.3 mg/dl, p<0.01;  103.6 ± 34.8 ng/dl vs. 81.9 ± 32.4 ng/dl, p< 0.05; 3.8 ± 1.4 pg/ml vs. 2.2 ± 0.8 pg/ml, p< 0.01). Other hormones did not significantly affected. No side effects were recorded throughout the treatment period, with the exception of cessation of therapy in a patients experienced metrorrhagia. These data suggest that cyproterone acetate and estradiol combination is effective and safe in the treatment of hirsute patients with polycystic ovary syndrome.
Key Words: Polycystic ovary syndrome, hirsutism, cyproterone acetate, estradiol
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir