moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Anadolu'nun Bor Bölgeleri Yaşayanları ve Bor Fabrikaları Çalışanlarının Serum ve
İdrar Bor Düzeyleri
Bekir Sıtkı ŞAYLI*, Atilla H. ELHAN**

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Bu çalışmada dünyanın bilinen en zengin bor yataklarının bulunduğu ülkemizin bor yatakları üzerinde ve/veya yakınındaki yerleşim birimleri yaşayanlarıyla aynı yerlerdeki bor madeni ocaklarıyla fabrikaları çalışanlarından alınan kan ve idrar örnekleri bor içerikleri sunulmaktadır. İlk kez yapılan araştırma sonuçlarına göre minerale çevresel yahut mesleksel ya da hem çevresel hem mesleksel olarak maruz kalanlar arasında temas ile serum, idrar bor miktarları, cinsiyet, temas süresi ve yakınma/hastalık korelasyonu olduğu gösterilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Bor, meslek, çevre, temas
SUMMARY
Boron Contents of Serum and Urine Specimens of Residents from Boron-Rich Territories of Anatolia and Borate Plant Workers
In this study boron contents of serum and urine specimens of residents living on/near boron deposits and workers of borate mining and plants there abouts are presented. It has been show that no correlation could be established with respect to boron exposure either environmentally or occupationally or both and boron amounts of sera and urine, sex, duration of exposure and complaint/disease of contacteds.
Key Words: Boron, occupational, environmental, exposure
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir