moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Bir Kür Kemoterapi ile Tam Cevap Sağlanan Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (Ki-1) Vakası
Mustafa ALTINBAŞ*, Tahir Ercan PATIROĞLU**, Mustafa ÇETİN***, Atakan CANBULAT****, Ali ÜNAL***

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı
** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
*** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
**** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
ÖZET
Anaplastik büyük hücreli lenfoma, erişkinlerde nadir görülen non-Hodgkin lenfomalardandır ve T hücreli lenfomalardan olup CD 30 pozitif bulunur. Hodgkin hastalığı ve lenfoma dışı malignitelerle karışabildiği için ayırıcı tanısı önemlidir. Yüksek malignite gösteren, genelde hızlı seyreden ve nüks oranı yüksek olan bu grup lenfomalar kemoterapiye duyarlıdırlar. Vakamızda, anaplastik büyük hücreli lenfoma tanısı için bildirilen zorluklar yaşanmış ve immünhistokimyasal tekniklere başvurma gereği ortaya çıkmıştır. Olgumuzu, bir kür kemoterapi ile tam cevap aldığımız ve 25 aydır relaps gözlemlemediğimiz için sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ayırıcı tanı, kemoterapi
SUMMARY
Complete Remission of A Case with Anaplastic Large Cell Lymphoma (Ki-1) After One Cyclus Chemotherapy
Anaplastic large cell lymphoma is one of the rare non-Hodgkin lymphomas seen in adults. The lymphoma cells in this group take place in T-cell lymphoma group and stain positive with CD 30. Its diagnosis is important because it can be confused with Hodgkin disease and many malignancies other than lymphoma. This group of lymphoma demonstrates high malignity, progresses rapidly and has a high relapse rate but it replies to chemotherapy even for a short time. Because of the difficulties in the diagnosis of anaplastic large cell lymphoma, immunohistochemical technics were used for diagnosis of our case. We presented this case, as we obtain complete remission after one cyclus of chemotherapy and haven't observed relapse for 25 months.
Key Words: Anaplastic large cell lymphoma, differential diagnosis, chemotherapy
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir