moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Erkek Adolesanda Retroperitoneal Paraganglioma Olgusu
Berrin DEMİRBAŞ*, Çetin SERİM**, Serdar GÜLER*, Rüştü SERTER*, Ayhan KESKİN**, Gül GÜRSOY*, Savaş TEZEL**, Yalçın ARAL*

* SB Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
** SB Ankara Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA
ÖZET
Paragangliomalar çok nadir görülen, genellikle benign karakterde olan, adrenal medülla dışında sempatik gangionlardan kaynaklanan kromaffin tümörlerdir. 20 yaşından önce görülmesi çok nadir olup kadınlarda daha sık olduğu bildirilmiştir. Kliniğimize hipertansiyon, flushing atakları ve sürekli tremor yakınmaları ile başvuran retroperitoneal bölgede yerleşmiş fonksiyonel paraganglioma tesbit ettiğimiz vakamızı hem erkek, hem de 17 yaşında olması nedeni ile sunmayı ve bu vesile ile feokromositoma ve paragangliomalar ile ilgili son literatür bilgilerini gözden geçirmeyi uygun bulduk.
Anahtar Kelimeler: Retroperitoneal, paraganglioma, erkek
SUMMARY
A Case of Retroperitoneal Paraganglioma in Adolescant Male
Paraganliomas are rare, generally benign tumors that originate from extraadrenal sympathetic gangliae. It is very rare under 20 years of age and it is seen more frequently in females. We have found a retroperitoneal functional paraganglioma in a 17 years old male patient that presented with tremor and attacs of hypertension and flushing.
Key Words: Retroperitoneal, paraganglioma, male
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir