moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Tanısal Yaklaşım
Deniz KÖKSAL, Sumru BEDER

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
Diagnostic Approach in Interstitial Lung Diseases
Key Words: Interstitial lung diseases, diagnosis
Anahtar Kelimeler: İnterstisyel akciğer hastalığı, tanı
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir