moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Beden Kitle İndeksi ile Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Dr. Hacer GÜRSOY, Dr. İbrahim TÜRKER, Dr. Dilşen ÇOLAK, Dr. Pınar KAYA, Dr. Ömer DÖNDERİCİ,
Dr. Esin ÖZYILKAN


SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, ANKARA

ÖZET

Beden Kitle İndeksi ile Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Bu çalışmanın amacı beden kitle indeksi ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını saptamaktır. Bu sorunun cevabını araştırmak için Kısa Form-36 denen sağlık durum anketi 143 gönüllü kadın ve 35 erkeğe uygulandı. Kişiler beden kitle indeksine göre gruplandı. Yaş ve beden kitle indeksi arasında anlamlı bir ilişki saptandı (r= 0.37, p< 0.001). Subgrup analizinde fonksiyonel iyilik (r= -0.364; p< 0.001) ve genel sağlık durumu (r= -0.187; p< 0.005) ile beden kitle indeksi arasında anlamlı ilişkiler saptandı. Kovaryans analizinde yaşa ve cinsiyete göre düzeltme yapıldığında bu ilişkiler yine devam etti. Obezite yaşam kalitesini bozmaktadır. Bu bozulmanın derecesini saptama klinisyene obezite tedavi rejimini seçmede ve izlemede yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, kısa form-36

SUMMARY

Correlation Between Body Mass Index and Health Related Quality of Life

The aim of this study was to determine whether there is a correlation between body mass index (BMI) and health-related quality of life (HR-QOL). To adress this question Short Form-36 (SF-36) a generic health status questionnaire was used. In this study 143 volunteered women and 35 volunteered men were enrolled. They were grouped according to BMI. There was a significant correlation between age and BMI (r= 0.37, p< 0.001). In subgroup analysis functional well-being (r= -0.364; p< 0.001) and genaral health status (r= -0.187; p< 0.005) were correlated to BMI significantly. In covariance analysis after corrected to age and sex, these correlations were still evident. Obesity impaires quality of life. Detecting this degrees of impairment may provides clinician to decide and monitor the obesity treatment regimen.

Key Words: Body mass index, health-related quality of life, short form-36

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir