moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Tiroid Fonksiyonları
Berrin DEMİRBAŞ*, Bekir ÇAKIR**, Bülent YALÇIN***, Arif YÖNEM****, Selma KARAAHMETOĞLU*

* SB Ankara Numune Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği
** SB Ankara Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
*** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
**** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Yirmialtısı erkek,14'ü kadın toplam 40; kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastada, total T3 (TT3), total T4 (TT4), serbest T3 (ST3), serbest T4 (ST4) ve TSH düzeyleri çalışıldı. Bu hastaların hepsi klinik olarak ötiroid idiler. Sonuçlar kontrol grubundaki sağlıklı kişilerin TT3, TT4, ST3, ST4 ve TSH sonuçları ile karşılaştırıldı. Ayrıca bu hastalardan hemodializ tedavisi altındaki 9 hastanın serum tiroid hormon düzeyleri ile konservatif tedavi altındaki KBY'li 31 hastanın serum tiroid hormon düzeyleri karşılaştırıldı. Sonuçta, KBY'li hastaların serum TT3, TT4 ve ST3 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulunurken, ST4 ve TSH düzeyleri normal olarak saptandı. Hemodializ tedavisi altındaki hastalarla, konservatif tedavi gören hastalar arasında tiroid hormonları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. KBY'li hastaların ST4 ve TSH düzeylerinin normal olması ötiroid durumu göstermektedir. Sonuçlarımız ST3 ve TT3 düzeylerindeki düşüklüğün, hastanın metabolik ihtyaçlarını azaltmak üzere gelişen kompanzatuar bir mekanizma olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, troid fonksiyonları
SUMMARY
Chronic Renal Failure and Thyroid Functions
The levels of serum total triiodothyronine (TT3), thyroxine (TT4), free T3 (FT3), free T4 (FT4) and thyroid stimulating hormone (TSH) were measured in 40 patients with chronic renal failure (CRF) who were clinically euthyroid. Results were compared to 15 healthy individuals. In addition, of these patients thyroid hormone results of 9 patients on regular hemodialysis and of 31 patients on conservative management were compared statistically. As a result, serum TT3, TT4 and FT3 levels of CRF patients were found significantly to be decreased whereas FT4 and TSH values were normal. When compared the thyroid hormone levels of 31 patients on regular hemodialysis to 9 patients on conservative management, we couldn't find any difference between them. Although serum TT3 and FT3 levels were low in CRF patients, the fact that serum FT4 and TSH levels were normal, indicates functional euthyroid status. Low TT3 and FT3 levels may also be a compensatory mechanism for the patient's reduced metabolic requirements.
Key Words: Chronic renal failure, thyroid functions
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir