moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hastanede Yatan Kronik Psikotik Hastalarda Helicobacter pylori Seroprevalansı
İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU*, Murat KULOĞLU**, Ahmet KALKAN***, Ahmet KİZİRGİL****, Murat ATMACA**, Ali DEMİR*

      * Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
    ** Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi, Psikiyatri Anabilim Dalı
  *** Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
**** Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
ÖZET
Bu çalışmada hastanede yatan kronik psikotik hastalarda Helicobacter pylori (H. pylori) prevalansı araştırıldı. Yüzkırkdört kronik psikotik hasta (108 erkek, 36 kadın), 184 normal asemptomatik birey (39 erkek, 145 kadın) çalışmaya alındı. Kronik psikotik hastalarda H. pylori prevalansı %72.2, normal asemptomatik bireylerde ise %79.9 olarak saptandı. Fark anlamlı değildi (p>0.05). Yaş grupları arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Psikotik hastalarda kadınlarda prevalans daha yüksek olmasına rağmen fark istatistiki olarak anlamlı değildi (p>0.05). Normal asemptomatik bireylerde ise kadınlarda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Psikotik hastalarda eğitim almamış, yalnızca okur yazar olanlarda ve agressif davranış gösterenlerde H. pylori prevalansı yüksekti (p<0.05). Sonuçta, H. pylori prevalansı psikotik hastalar, normal asemptomatik bireylerden farklı değildi. Düşük eğitim düzeyi ve agresif davranış gösteren psikotik hastalarda infeksiyonun prevalansı yüksekti.
Anahtar Kelimeler: Psikoz, prevalans, Helicobacter pylori
SUMMARY
The Seroprevalance of Helicobacter pylori Among Hospitalized Chronic Psychotic Patient
In this study, the seroprevalance of Helicobacter pylori (H. pylori) among chronic psychotic inpatients was investigated. 144 chronic psychotic patients (108 male, 36 female) and 184 healthy asymptomatic individuals (39 male, 145 famele) were included to study. The seroprevalance of H. pylori was determined among chronic psychotic patients and healthy individuals as 72.2% and 79.9%, respectively. The difference was not significant (p>0.05). There was not significant difference between age groups (p>0.05). The prevalance was higher in female psychotic patients, but difference was not statistically significant (p>0.05). However, it was significant higher in healthy female asymptomatic individuals (p<0.05). Psychotic patients with uneducated, graduated from first school and aggressive behaviour had higher the prevalance of H. pylori between psychotic patients. Consequently, there are no difference about the prevalance of H. pylori between psychotic patients and healthy asymptomatic individuals. Psychotic with low education level and aggressive behaviour have higher prevalance of infection.
Key Words: Psychosis, prevalance, Helicobacter pylori
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir