moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Pre- ve Postmenopozal Kadınlarda Serum Osteokalsin ve Tip-1 Prokollajen Düzeyleri
Orhan TARÇIN*, Yavuz BAYKAL*, Arif YÖNEM**, Bekir ÇAKIR**, Fikri KOCABALKAN*

Gülhane Military Medical School, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY
ÖZET
Bu çalışma pre- ve postmenopozal kadınlarda serum osteokalsin ve tip-1 prokollajen miktarlarını tayin ederek, kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile karşılaştırmak ve postmenopozal dönemde oluşan kemik formasyonu hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 46'sı postmenopozal 35'i premenopozal olmak üzere toplam 81 kadın olgu dahil edilmiştir. Postmenopozal kadınlarda serum osteokalsin düzeyi 22.4±9.7 ng/ml, tip-1 prokollajen düzeyi 101.0±44.1 ng/ml ve KMY ise 611.7±193.7 gr/cm3 olarak bulundu. Aynı değerler premenopozal kadınlarda, sırasıyla, 17.35±4.9 ng/ml, 94.4±24.7 ng/ml ve 927.7±171.4 gr/cm3 olarak tespit edildi. Sonuç olarak, postmenopozal dönemde kemik oluşumunun biyokimyasal belirteçleri olan serum osteokalsin ve tip-1 prokollajen miktarları artmış, buna karşılık KMY azalmış olup aralarında ters bir ilşki mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, osteokalsin, tip-1 prokollajen
SUMMARY
Serum Levels of Osteocalcin and Type 1 Procollagen in Pre-and Postmenopausal Women
This study was performed to obtain information about bone formation in postmenopausal period by determining serum osteocalcin and type-1 procollagen levels in both pre-and postmenopausal women and to compare them with bone mineral density (BMD). Study group comprised 46 postmenopausal and 35 premenopausal women. In the postmenopausal women, we found that the levels of serum osteocalcin and type-1 procollagen were, 22.4±9.74 ng/ml and 101.0±44.1 ng/ml, respectively, and BMD was 611.7±193.7 gr/ cm3. The same values in premenopausal women were as follows; 17.35±4.9 ng/ml for serum osteocalcin, 94.4±24.7 ng/ml for type-1 procollagen, and 927.7±171.4 gr/cm3 for BMD. As a result, we may conclude that serum osteocalcin and type-1 procollagen levels, biochemical markers of bone formation, are increased in postmenopausal women.
Key Words: Osteoporosis, osteocalcin, type-1 procollagen
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir