moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Ratlarda Hipotiroidizmin Plazma Çinko Düzeylerine Etkisi
Kasım BALTACI*, Rasim MOĞULKOÇ**, Şeref BEDİZ* Selim KUTLU**, Süleyman SANDAL**, Osman DOĞRU***

* Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
** Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi, Fizyoloji Anabilim Dalı
*** Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, tiroidektomi veya propiltiyourasil (PTU) uygulamasıyla hipotiroidizm oluşturulmuş ratlarda tiroid hormonları ile plazma çinko düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Kontrol (n=6), tiroidektomi (n=6) ve PTU (n=6) olmak üzere toplam 18 rat üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, bütün grupların plazma T3, T4 (RIA yöntemi ile) ve çinko düzeyleri (atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile) tayin edildi. Tiroidektomi ve PTU gruplarının plazma T3 ve T4 düzeyleri beklenildiği gibi kontrol grubuna oranla düşük bulundu (p<0.05). Benzer şekilde deney gruplarının plazma çinko seviyelerinin de kontrol grubundan daha düşük olduğu gözlendi (p<0.05). Çalışma gruplarının T3 parametresiyle çinko düzeyleri arasında pozitif bir korelasyon tespit edildi (p<0.05). Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular, ratlarda oluşturulan hipotiroidizmin plazma çinko düzeylerinde de bir azalmaya yol açtığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hipotiroidizm, tiroid hormonları, çinko
SUMMARY
The Effects of Hypothyroidism on Plasma Levels of Zinc in Rats
The aim of this study was to investigate the effects of thyroidectomy and propylthiouracil induced (PTU) hypothyroidism on plasma levels of zinc and thyroid hormones in rats. A total of 18 rats, consisting control (n=6), thyroidectomized (n=6) and PTU (n=6) groups, were used in this study and plasma levels of T3, T4 and Zn levels were detected using RIA and automatic absorption spectrofotometry methods, respectively. Plasma levels of T3 and T4 were significantly low in both thyroidectomized and PTU groups compared to controls (p<0.05). Similarly, the plasma zinc levels of these two experiment groups were significantly lower than control group (p<0.05). There was a positive correlation between the plasma Zn levels and plasma T3 parameters (p<0.05). The results of this study indicates that, induced hypothyroidism leads to a reduction of plasma levels of zinc in rats.
Key Words: Hypothyroidism, thyroid hormones, zinc
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir