moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Postmenapozal Kadınlarda Kısa Süreli Alendronat Kullanımının
Karaciğer Fonksiyon Testleriyle İlişkisi
Ersin ODABAŞI*, Bekir ÇAKIR**, Arif YÖNEM**, Mustafa TURAN*, Mustafa KUTLU**

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
The Coralation of Short Time Alendronate Using and Liver Tests in Postmenopausal Womens
Key Words: Alendronate, osteoporosis, liver
Anahtar Kelimeler: Alendronat, osteoporoz, karaciğer
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir