moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis: Bir Olgu Sunumu
Nazan TOMAÇ*, Uğur ÖZÇELİK**, Necla BAYRAM*

* SB Doktor Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi
** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA) ve allerjik bronkopulmoner kandidiazis en sık görülen allerjik bronkopulmoner mikozlardır. Allerjik bronkopulmoner mikozların ülkemizde az sayıda rapor edilmesi, hastalığın yeterince tanınmadığını düşündürmektedir. ABPA özellikle bronşial astma ve kistik fibrozis tanısı alan hastalarda  görülmekte ve bu hastalıkların prognozunu ağırlaştırmaktadır. Tanı koymanın güçlüğü ve erken tanının çok önemli olması nedeniyle, kronik akciğer hastalıklarının tanısında ABPA'nın  daha sık hatırlanması gerektiğini düşünerek,  bir vaka sunulmuş ve  konu ile ilgili literatür  özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Allerjik bronkopulmoner aspergillozis, bronşial astma
SUMMARY
Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis: A Case Report
Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) and allergic bronchopulmonary candidiasis are the two most frequently reported forms of allergic bronchopulmonary mycosis . The rarity of diagnosing these diseases in our country may be due to the insufficient recognition of them. ABPA is seen especially in patients with bronchial asthma and cystic fibrosis, and thus complicating the prognosis of them. Because of the difficulty of diagnosing ABPA and the importance of early diagnosis, we present a case of ABPA and review the literature in order to take ABPA into consideration in clinical diagnosis of chronic lung diseases.
Key Words: Allergic bronchopulmonary aspergillosis, bronchial asthma
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir