moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Soliter İntrakranial Plazmasitom

Hasan Şenol COŞKUN*, Olgun KONTAŞ**, Mustafa ALTINBAŞ*, Özlem ER*, Eray KARAHACIOĞLU***, Bülent ESER****, Mustafa ÇETİN****, Makbule ARAR**, Ali ÜNAL****


      * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,

    ** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,

  *** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı         ,

**** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, KAYSERİ

ÖZET

Soliter plazmasitom plazma hücre hastalıklarının %2-10'unu oluşturur. Plazmasitomların intrakranial yerleşimleri nadirdir. Bu çalışmada intrakranial yerleşimli iki soliter plazmasitom olgusu sunularak tartışıldı. Tümör bir olguda retroorbital, diğerinde ise suprasellar bölgede yerleşmişti. Hastalardan birinde Ig A tipi monoklonal pik saptanırken ikinci olguda monoklonal pik yoktu. Her iki olgunun da kemik iliğinde plazma hücre oranı %10'un altındaydı. Tümör hücreleri her iki hastada immünhistokimyasal olarak LCA ve kappa antikorları ile pozitif boyanma gösterdi. Bu hastalarda ilk seçenek tedavi cerrahi rezeksiyon ve sonrasında radyoterapidir. Sekretuar tümörlerde kemoterapi kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İntrakranial kitle, soliter plazmasitom, tedavi.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir