moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Akut İnfeksiyonlarda Anemi ve Demir Metabolizması Değişiklikleri

Tülin Revide ŞAYLI, Ömer Faruk AYDIN, Figen Gülen BAKKALOĞLU


Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi, ANKARA

ÖZET

Bu çalışmada 21 bakteriyel, 22 viral infeksiyonlu 43 hastada akut dönemde ve 4 hafta sonra olmak üzere kan sayımı yapılmış; serum demiri, serum demiri bağlama kapasitesi, transferrin satürasyonu, ferritin düzeyleri ölçülmüş ve demir absorbsiyon testi uygulanmıştır. Serum demiri ve demir absorbsiyonunun bakteriyel ve viral infeksiyonlar esnasında aynı oranda azaldığı, serum demir bağlama kapasitesi ve transferrin satürasyonunun viral infeksiyonlarda değişiklik göstermez iken, bakteriyel grupta, kontrol grubuna göre anlamlı düşme olduğu saptanmıştır. İnfeksiyon ve iyileşme döneminde ferritin düzeyleri bakteriyel grupta, viral gruptan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Anemi, akut viral infeksiyonlarda %18, bakteriyel infeksiyonlarda %47 oranında ve 4. haftanın sonunda ise sırasıyla %13 ve %52 oranında saptanmıştır. İyileşme döneminde demir absorbsiyonunun viral ve bakteriyel infeksiyon grubunda normal değerlere geldiği görülmüş ve demir metabolizmasındaki değişikliklerin tek başına sorumlu olmadığını, demir eksikliği anemisinin tedavisinde oral demirin akut infeksiyonlardan 4 hafta sonra başlanmasının tedavinin etkinliğini artıracağını düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Demir metabolizması, anemi, viral infeksiyonlar, bakteriyel infeksiyonlar

SUMMARY

Anemia and Iron Metabolism in Acute Infections

Iron metabolism was studied in 21 patients with bacterial infections and in 22 patients with viral infections during the infection and four weeks later. Decreased serum iron concentration and iron absorption were detected in all patients during the active period of infection. Although there was no change in total iron binding capacity and transferrin saturation in viral infections, a significant decrease was observed in bacterial infections. Serum ferritin concentrations increased significantly in bacterial infection group. Anemia was found in viral infection group and bacterial infection group 18 and 47 percent during the active infection period; 13 and 52 percent at the recovery period, respectively. We concluded that during infections iron metabolism is not the unique responsible factor for the development of anemia and if iron treatment should be given, it might be defered to the 4th week.

Key Words: Iron metabolism, anemia, viral infection, bacterial infection

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir