moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Helicobacter pylori Pozitif Duodenal Ülserli Hastalarda Lansoprazol+Amoksisilin
Tedavisinin Serum Gastrin Seviyeleri ve Bakteri Eradikasyonu Üzerine Etkisi

Bülent YALÇIN*, Bekir ÇAKIR**, Arif YÖNEM**, İrfan SOYKAN***, Murat PALABIYIKOĞLU***, Hülya ÇETİNKAYA***, Ali ÖZDEN***, Abdullah BÜYÜKÇELİK*


* Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

** GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı,

*** Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Klinik çalışmalarda elde edilen veriler, Helicobacter pylori (Hp) eradikasyonunun ülser hastalığını ortadan kaldırabileceğini göstermektedir. Literatürde Hp infeksiyonunun, serum gastrin ve pepsinojen-I seviyelerini anlamlı şekilde arttırdığını gösteren bulgular olup, eradikasyon ile serum gastrin ve pepsinojen-I düzeylerinin anlamlı şekilde azaldığı bildirilmiştir. Yeni bir proton pompa inhibitörü olan lansoprazolün, amoksisilin ile kombine edilerek, serum gastrin ve pepsinojen-I seviyeleri ile Hp eradikasyonu üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmaya (Hp) pozitif duodenum ülserli hastalar alındı. 20 hastadan oluşan A grubuna lansoprazol 60mg/gün/30gün + amoksisilin 2 g/gün/14 gün uygulandı. 20 hastadan oluşan B grubundaki hastalara ise antiasit/30 gün + amoksisilin 2 g/gün/14 gün tedavisi verildi; ancak bu grupta hastalardan 12'si çalışmayı tamamladı. Tedavi bitiminden 4 hafta sonra, A grubunda Hp eradikasyonu %40 bulunurken B grubunda eradikasyon hiç görülmedi. A grubunda eradike olan hastaların yarısında 6. ayda Hp nüksü izlenirken, geri kalan hastaların hepsinde de 12. ayda Hp nüksü saptandı. Tedavi öncesindeki açlık ve tokluk gastrin seviyeleri, tedavi sonrasında A grubunda anlamlı olarak artmıştı. Tedavi bitiminden 4 hafta sonra ise, B grubuna göre anlamlı olarak azalmıştı. Tedavi öncesindeki pepsinojen-I seviyeleri, tedavi sonrası A grubunda anlamlı olarak artmış, tedavi bitiminden 4 hafta sonra ise, başlangıç değerinin altına inmişti. Diğer tedavilerdeki eradikasyon oranları gözönüne alındığında, lansoprazol+amoksisilin kombinasyonu uygun bir seçenek olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Helikobater pylori eradikasyonu, gastrin, pepsinojen-I, lansoprazol, amoksisilin

SUMMARY

Effects of Lansoprasole+Amoxicillin Combination on Serum Gastrin, Pepsinogen-I Levels and Eradication in Helicobacter Pylori Positive Duodenal Ulcer Disease

Clinical trials have shown that eradication of Helicobacter pylori (Hp) might prevent peptic ulcer disease. Several findings demonstrate that Hp infection increases serum gastrin and pepsinogen-I levels that drop dramatically after eradication. Patients with Hp(+) active duodenal ulcer were included in this study which was designed to evaluate the effects of the new proton-pump inhibitor, lansoprasole, on Hp eradication, serum gastrin and pepsinogen-I levels in combination with amoxicillin. The first group (A) was composed of 20 patients receiving lansoprasole (60 mg/day/30 days) + amoxicillin (2g/day/14 days). Second group (B) with the same number of patients received amoxicillin (2g/day/14 days) + anti-acid (30 days), but only 12 of them completed the therapy regimen. In group A, the eradication rate of Hp detected 4 weeks after discontinuation of therapy was found as 40%. However, half of the patients with Hp eradication showed Hp recurrence after 6 months whereas all the remaining was Hp(+) after 12 months. In group B, no eradication was observed. Pre and post-test-meal gastrin levels were elevated significantly at the end of the treatment in group A and 4 weeks later, significantly decreased measures were found when compared with group B. Similarly, significantly increased serum pepsinogen-I levels at the end of the therapy in group A were found to drop below the initial amounts (not significant) 4 weeks after the end of the trial. When compared with the rates of other studies, lansoprasole + amoxicillin combination seems a convenient alternative for Hp eradication.

Key Words: Helicobacter pylori eradication, gastrin, pepsinogen-I, lansoprasole, amoxicillin

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir