moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Orta ve İleri Dereceli Kalp Yetersizliği Olgularında Propionil L-Karnitinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Akut Etkisi

Faruk AYAN, Nurgül KESER, Lale KOLDAŞ, Hakan KARPUZ, Necati SIRMACI


Department of Cardiology, Cerrahpaşa Medical School, University of Istanbul, ISTANBUL

ÖZET

Karnitin serbest yağ asitlerinin oksidasyonunda major bir role sahiptir. Serbest yağ asitlerinin toksik metabolitleri olan ve patolojik durumlarda sitoplazma ve mitokondride birikerek miyokardın fonksiyonunu bozan acyl-Co A ve acetyl-Co A'ı detoksifiye etmektedir. Bu çalışma, miyokard fonksiyonu üzerine propionyl L-carnitin (PLC)'in akut etkisini konvansiyonel Doppler ekokardiografi ile değerlendirmek amacı ile düzenlenmiş ve çalışmaya NYHA III-IV kalp yetersizliği olan 16 hasta dahil edilmiştir. Bir gram PLC injeksiyonundan önce ve 20 dakika sonra pik E (cm/s), pik A (cm/s), E/A oranı, velosite-zaman integrali (EVTI, AVTI), deselerasyon velositesi/deselerasyon zamanı (dv/dt: m/s2), AFF ve EF ile, hemodinamik değişken olarak da sistolik kan basıncı (SKB: mm Hg), diastolik kan basıncı (DKB: mm Hg) ve kalp hızı (vuru/dak) incelenmiştir. E/A oranı 0.66±0.2'den 0.82±0.2'ye (p<0.05), dv/dt 2.15±0.5'den 2.3+0.4'e (p<0.05), EVTI 4.8±1.6'den 5.2±1.9'a (p<0.05), ve AFF 62.2±11.4'den 67.3±14.8'e (p<0.05) yükselirken, AVTI 7.9±2.1'den 7.3±2.2'e düşmüştür (p<0.05). EF, SKB, DKB ve kalp hızında anlamlı değişiklik kaydedilmemiştir. Kalp yetersizliği olan hastalarda PLC ile kronik tedavinin sistolik fonksiyonları iyileştirdiği bilinse de, bizim çalışmamız carnitinin pompa gücü düşük miyokardın aynı zamanda diastolik fonksiyonunun akut olarak düzeltilmesinde de etkin bir role sahip olduğunu göstermektedir. Ancak kalp yetersizliği ile sonlanan değişik tipte kalp hastalıklarında sistolik ve diastolik fonksiyonlar üzerine PLC'in uzun dönemde oluşabilecek etkilerini izlemek amacı ile geniş kapsamlı çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Karnitin, kalp yetersizliği, ekokardiografi, diastolik fonksiyon, akut etki

SUMMARY

Echocardiographic Assessment of Acute Effects of Propionyl L-Carnitine on Left Ventricular Functions in Moderate to Severe Congestive Heart Failure

Carnitine plays a major role in fatty acid oxidation and buffers the toxic metabolites of free fatty acids such as acyl-Co A and acetyl-Co A, which in pathological conditions accumulate in the cytosol or mitochondria resulting in deprivement of myocardial function. In order to investigate the short term effects of propionyl L-Carnitine (PLC) replacement, 16 patients with New York Heart Association (NYHA) class III or IV congestive heart failure underwent a conventional Doppler echo study for the evaluation of systolic and diastolic functions before and 20 minutes after PLC administration via an iv route. Following indices were measured: Peak E (cm/s), Peak A (cm/s), E/A ratio, velocity-time integrals (EVTI, AVTI), ratio of deceleration velocity to deceleration time (dv/dt: m/s2), atrial filling fraction (AFF: %) and ejection fraction (EF: %). Hemodynamic alterations were observed by systolic blood pressure (SBP: mm Hg), diastolic blood pressure (DBP: mm Hg) and heart rate (HR: bpm). After injection of 1 gr PLC (iv), E/A ratio increased from 0.66±0.2 to 0.82±0.2 (p<0.05), dv/dt from 2.15±0.5 to 2.3±0.4 (p<0.05), EVTI from 4.8±1.6 to 5.2±1.9 (p<0.05), AFF from 62.2±11.4 to 67.3±14.8 (p<0.05) and AVTI decreased from 7.9±2.1 to 7.3±2.2 (p<0.05). There was no significant change in EF, SBP, DBP and HR (p>0.05). While it has already been agreed upon the improvement of systolic function over a long period with PLC replacement therapy, our attractive preliminary results can be interpreted as evidence that PLC plays a central role in the short-term regulation of diastolic functions of the failing heart.

Key Words: Carnitine, heart failure, echocardiography, diastolic function, acute effect

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir