moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

6-17 Yaş Okul Çocuklarında Kırma Kusuru ve Renk Körlüğü

Burhanettin IŞIKLI, Cemalettin KALYONCU, Selma METİNTAŞ, Didem ARSLANTAŞ, Alaettin ÜNSAL


Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

ÖZET

Bu araştırma, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim araştırma bölgesinde 6-17 yaşlarını kapsayan okul çocuklarında görme keskinliği kusurlarının ve renk körlüğünün ne sıklıkta görüldüğünü saptamak amacı ile planlandı. Çalışma 3 ilçe ve 2 beldede yer alan tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Ekim 1996 ile Mayıs 1997 tarihleri arasında yapıldı. Bu okullara devam eden 6163 öğrencinin 5951'ine (%96.6) ulaşılarak görme keskinliği ve renk körlüğü muayeneleri (Snellen eşeli ve Ishihara'nın pseudoizokromatik kartları ile) yapıldı. Hem erkeklerde, hem de kızlarda yaş ilerledikçe kırma kusuru şüphesi artmaktaydı. Cinsler arasında kırma kusuru bakımından anlamlı bir fark bulunamadı. Gözlük kullanma oranı kızlarda erkeklerden ve 12-17 yaş grubunda, 6-11 yaş grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu. Erkeklerin %5.5'inde, kızların ise %0.8'inde renk körlüğü tesbit edildi. Görme taramalarının durum saptama çalışmaları niteliğinden kurtarılıp, gerekli olguların tedavisi ile ilgili olanakların da sağlanması ve renk körü olan çocukların okul ve ailelerine bildirilerek meslek seçimi konusunda yönlendirilebileceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Okul çocukları, kırma kusuru, renk körlüğü

SUMMARY

Refractive Errors And Color-Blindness in School Children Between the Ages of 6 and 17

The aim of this study was to determine the frequency of refractive errors and the frequency of color-blindness in school children between the ages of 6 and 17 in the Osmangazi University research-training area. The study was carried out in all primary schools and secondary schools in 3 districts and 2 subdisdricts between October 1996 and June 1997. 5951 (96.56%) of the 6163 students enrolled in these schools were examined on refractive errors and color-blindness by using Snellen scale and Ishihara test cards. It was found that the refractive errors increase with age in both boys and girls. No significant difference was found between girls and boys in means of refraction error. The proportion of individuals wearing glasses was higher in girls than boys and it was higher in the age group of 12-17 than 6-11 age group. Color-blindness was determined in 5.5% of boys and in 0.8% of girls. The eye examinations should go beyond case studies and there should be oppurtunities in cure. It is emphasized the schools and families of color-blind children should be informed and that these children can be guided in the choice of their professions.

Key Words: School children, refraction disorders, color-blindness

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir