moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hepatitis C Virüs İnfeksiyonuna Bağlı Ürtikeryal Vaskülit Olgusu

Zülal ERBAĞCI*, Fatma SIRMATEL**, Kemal BAKIR***


    * Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı

  ** Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

*** Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP

ÖZET

Hepatit C virus (HCV) infeksiyonunun ekstrahepatik belirtileri arasında esansiyel mikst kriyoglobülinemi, kutanöz nekrotizan vaskülit, porfiriya kutanea tarda, liken planus, ürtiker gibi dermatolojik hastalıklar önemli bir yer tutmaktadır. Bu bildiride interferon tedavisine cevap veren HCV infeksiyonuna bağlı bir ürtikeryal vaskülit olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ürtikeryal vaskülitis, hepatit C virüsü, interferon

SUMMARY

A Case of Urticarial Vasculitis Caused By Hepatitis C Virus Infection

Dermatological disorders including essential mixed cryoglobulinemia, cutaneous necrotising vasculitis, porphyria cutanea tarda, lichen planus, urticaria occupy an important place among extrahepatic manifestations of HCV infection. In this report, we describe a female case of urticarial vasculitis caused by HCV infection that cleared with interferon therapy.

Key Words: Urticarial vasculitis, hepatitis C virus, interferon

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir