moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Akkiz Hepatoserebral Dejenerasyonda T1-Ağırlıklı MR Görüntülerinde
Bilateral Hiperintens Bazal Ganglion Görünümleri

Özkan ÜNAL*, Halil ARSLAN*, Temel TOMBUL**, M. Emin SAKARYA*


  * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Radyoloji Anabilim Dalı,

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Nöroloji Anabilim Dalı, VAN

ÖZET

Hepatik disfonksiyonlu bir olguda kraniyal manyetik rezonans (MR) bulguları rapor edildi. T1-ağırlıklı MR incelemede globus palliduslarda ve subtalamik nükleuslarda simetrik sinyal artışları izlendi. Hastanın T2-ağırlıklı MR ve bilgisayarlı tomografi (BT) incelemeleri normaldi. Klinik olarak belirgin hepatik ensefalopati bulguları yoktu. Kronik karaciğer hastalığı bilinmemesine rağmen yalnızca MR inceleme ile hastada hepatoserebral sendrom düşünüldü ve daha sonra karaciğer biyopsi ile doğrulandı. MR inceleme, hastada karaciğer fonksiyon bozukluğu bilinmese bile hepatoserebral dejenerasyon tanısında çok faydalı bir tanı yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, bazal ganglion, karaciğer sirozu

SUMMARY

Bilateral Hyperintense Basal Ganglia On T1-Weighted MR Images in Acquired Hepatocerebral Degeneration

Cranial magnetic resonance imaging (MRI) findings in a patient with hepatic dysfunction was reported. The MRI examinations revealed bilateral, symmetric hyperintensity in the globus pallidus and subthalamic nucleus on T1-weighted images. T2-weighted MR images and computed tomography (CT) examinations were normal. The patient did not have clinical findings of hepatic encephalopathy. Although chronic hepatic dysfunction of the patient was not known, hepatocerebral syndrome was thought with only MRI, and it was confirmed with hepatic biopsy. Even if hepatic dysfunction is not known, MRI findings may be very useful for the diagnosis of hepatocerebral degeneration.

Key Words: Magnetic resonance imaging, basal ganglia, liver cirrhosis

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir