moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Bulguların Tablo ve Grafikle Sunum Yöntemi

Kürşat AKYÜZ, Erdem KARABULUT, Pınar ÖZDEMİR


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, ANKARA

Presentation Methods of Results by Table and Graphics

Key Words: Presentation, table, graphics

Anahtar Kelimeler: Sunum, tablo, grafik

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir