moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Sepsisli Hastalarda Tiroid Fonksiyonları
Bilgehan AYGEN*, Muharrem İNAN*, Mehmet DOĞANAY*, Fahrettin KELEŞTİMUR**

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
ÖZET
Mart 1992-Haziran 1994 tarihleri arasında sepsis tanısı alan 17 yaş ve üzerindeki 49 hasta çalışmaya alındı. Sepsis tanılı hastalarda tiroid fonksiyonları ilk 24 saat içinde, iyileşen hastalarda ondördüncü günde ikinci kez çalışıldı. Hastaların 19'u (%38.7) erkek, 30'u (%61.3) kadındı. Otuzdört (%69.4) hastada hastane dışı, 15 (%30.6) hastada ise hastane infeksiyonu saptandı. Ondört (%28.6) hasta öldü. Ölen hastaların sepsis skoru ortalamaları (18.6±4.7), iyileşen hastaların sepsis skoru ortalamalarından (14.5±4.1) anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.01). Hastaların 35 (%71.4)'inde sepsis etkeni belirlendi (%57.1 gram negatif, %34.3'ünde gram pozitif ve %8.6'sında mikst bakteri). İlk 24 saat içinde çalışılan tiroid fonksiyon testlerinde, iyileşen hastaların serbest triiodotironin (ST3) (0.72±0.75 pg/ml), serbest tiroksin (ST4) (0.83±0.41 ng/dl), total triiodotironin (TT3) (35.44±22.87 ng/dl) ve total tiroksin (TT4) (4.95±1.95 mg/dl) ortalamaları ölen hastaların ST3 (0.33±0.37 pg/ml), ST4 (0.42±0.34 ng/dl), TT3 (19.18±12.04 ng/dl) ve TT4 (2.69±2.04  µg/dl) ortalamalarına göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. İyileşen hastaların tiroid stimüle eden hormon (TSH) ortalaması (1.59±1.54 µIU/dl) ile ölen hastaların TSH ortalaması (1.78±3.07 µIU/dl) arasında fark bulunmadı. İyileşen hastalarda ondördüncü gün tekrar edilen tiroid fonksiyon testlerinde ilk güne göre anlamlı ölçüde düzelme olduğu gözlendi. TT4 düzeyi 3 µg/dl'nin altında olan 13 hastanın 9'u (%69.2) kaybedildi. Sonuçlarımız sepsisli hastalarda genellikle ötiroid hasta sendromunun geliştiğini ve TT4 düzeyinde azalma ile mortalite arasında ilişki olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sepsis, sepsis sendromu, septik şok, tiroid fonksiyon testleri
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir