moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Hiperkalseminin Pankreas Morfolojisi ve Pankreatik Kanal Geçirgenliği Üzerine Etkisi:
Deneysel Çalışma

Hamdi KARAKAYALI*, Ahmet ÖZENÇ**, Arif ÖZDEMİR**, Serhasan BOZOKLU**

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Akut pankreatit etyolojisinde rol oynayan hiperkalseminin pankreatite yol açma mekanizması üzerine çeşitli teoriler vardır. Pankreatik kanal membran geçirgenliğinin bozulması akut pankreatit patogenezinde suçlanan ana teorilerden biridir. Bu çalışma 6'şar kediden oluşan 3 grup üzerinde yapıldı. Kontrol grubu olan grup I'de splenik arterden serum fizyolojik infüzyonu yapılırken, baş ve kuyruk kesiminde kateterize edilen ana pankreatik kanalda yapılan perfüzyonda kanalın klor iyonlarına karşı geçirgenliğine bakıldı. Grup II ve III'de serum fizyolojik yerine kalsiyum glukonat infüzyonu yapıldı, grup III'de ek olarak belirli aralıklarla bir kalsiyum kanal blokeri olan verapamil verildi. Toplam 18 kedi üzerinde bu yaptığımız çalışmada, hiperkalseminin pankreas morfolojisi üzerine olan etkisini, bu sırada pankreatik kanalın klor iyonuna olan geçirgenliğini ve kalsiyum kanal blokerinin bu parametreleri etkileyip etkilemediğini araştırdık. Çalışmada akut hiperkalsemi morfolojik ve histopatolojik olarak akut pankreatit oluşturduğu gözlendi. Ayrıca hiperkalsemi uygulanan gruplarda ana pankreatik kanaldaki net klor iyonu değişimi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Bu bulgu pankreatik kanal geçirgenliğinin bozulmasının akut pankreatit etyopatogenezinde sorumlu mekanizmalardan biri olduğu lehine alınabilir. Çalışmamızda verilen doz ve sürede kalsiyum kanal blokerinin akut pankreatitin önlenmesinde herhangi bir etkisi saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, hiperkalsemi, pankreatik kanal permeabilitesi, verapamil

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir