moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Koroner Arter Hastalığında Risk Faktörlerinin ve Anjiyografik Bulguların Cinsiyetlere Göre Karşılaştırılması
Dilek YEŞİLBURSA, O. Akın SERDAR, Kani GEMİCİ, Kubilay KAYA, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Ali AYDINLAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Ethem KUMBAY, Jale CORDAN

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
ÖZET
Çalışmaya koroner anjiyografisi yapılan 95'i kadın, 112'si erkek toplam 207 koroner arter hastası alındı. Koroner anjiyografisi normal olan 75 kadın ve 75 erkek olgu da kontrol grubunu oluşturdu. Kadın ve erkek olgular anjiyografik bulgular ve koroner arter hastalığı risk faktörleri yönünden karşılaştırıldılar. Kadın olguların yaş ortalaması (60±7), erkek olguların yaş ortalamasından (56±9) daha yüksekti (p<0.0005). Hipertansiyon (%66'ya karşı %46) ve diabetes mellitus (%27'ye karşı %12) kadınlarda, sigara (%27'ye karşı %67) ve HDL kolesterol düşüklüğü (%9'a karşı %24) erkeklerde daha fazla idi. Aile öyküsü, total kolesterol ve trigliserid düzeylerinde iki grup arasında fark yoktu (p>0.05). Sonuç olarak kadınlar için de önemli bir ölüm nedeni olan koroner arter hastalığı erkeklere göre daha ileri yaşlarda görülmektedir. Risk faktörü olarak erkeklerde sigara ve düşük HDL kolesterol, kadınlarda ise hipertansiyon ve diabetes mellitus daha fazla görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, risk faktörleri, kadın, erkek
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir