moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

İleri Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Tedavi Sonuçlarımız
Eray KARAHACIOĞLU*, Mustafa ALTINBAŞ**, Ali ÜNAL** Bünyamin KAPLAN**, Oğuz Galip YILDIZ*, İnci GÜLMEZ***, Mustafa ÇETİN**

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
*** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
ÖZET
Kliniğimizde 1990-1996 yılları arasında tanı alan 42 (39'u erkek, 3'ü kadın) küçük hücreli akciğer kanserli hastayı değerlendirdik. Yaş ortalaması 54±8.2 (38-70) yıl bulundu. Hastaların tamamı sistemik kemoterapi, 12'si lokal radyoterapi ve beyin metastazı nedeniyle 4'ü kranial radyoterapi aldı. Ortalama takip süresi 11±8 ay (4-54 ay) idi. Bu sürede 28 hasta öldü ve 14'ü sağ kaldı. Ölen hastaların ortalama yaşam süresi 13.4 ay (4-54 ay) bulundu.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, tedavi, radyoterapi, kemoterapi
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir