moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Serebrovasküler Hastalıklarda Akut Dönem Diurnal ve Sirkadiyen Kan Basıncı Profili
Atilla İLHAN, Ayhan BÖLÜK, Sinem KALI, Cemal ÖZCAN

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı, MALATYA
ÖZET
Kan basıncı düzeylerinin fizyolojik olarak diurnal sirkadiyen değişiklik gösteren profilinin akut stres dönemlerinde bozulduğu bilinmektedir. Ayrıca serebrovasküler hastalıklar (SVH) sonrasında aşırı sempatik aktiviteye bağlı ani kardiyak ölüm ve aritmi riski de artmaktadır. SVH'lı hastalarda akut dönem kan basıncı değişikliklerinin monitörizasyonu ile diurnal ve sirkadiyen profildeki bozuklukların saptanması kardiyak komplikasyonların erken tanısında yol gösterici olabilir. Bu çalışmada, 35 SVH'lı hastada (8'i serebral hemoraji, 27'si serebral infarkt) ilk 10 gün süresince kan basıncı monitörizasyonu yapıldı. Olguların gündüz (08-19), gece (20-07) ve günler arası kan basıncı değerleri arasındaki farklılık karşılaştırıldı. Tüm SVH'lı olguların ortalama gece kan basıncı değerleri (sistolik 150±5 mm Hg, diastolik 91±3 mm Hg) ile ortalama gündüz kan basıncı değerleri (sistolik 149±6 mm Hg, diastolik 87±4 mm Hg) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Aynı şekilde olguların ilk gün ortalama kan basıncı değerleri ile (sistolik 148±5 mm Hg, diastolik 87±4 mm Hg) sonraki günlere ait ortalama kan basıncı değerleri (sistolik 149±5 mm Hg, diastolik 89±5 mm Hg) arasında da anlamlı fark yoktu. Serebral infarkt ve intraserebral hemoraji şeklinde olgular gruplandırıldığında gruplar arası diurnal ve sirkadiyen profil yönünden anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Sonuçta SVH'lı hastalarda akut dönemde fizyolojik diurnal ve sirkadiyen kan basıncı profilinin bozulduğu gözlendi.
Anahtar Sözcükler: Serebrovasküler hastalık, diurnal-sirkadiyen kan basıncı profili, kardiyak komplikasyon
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir