moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Kaçak Olarak Paralı Seks Yapan Kadınların Sosyodemografisi Üzerine Bir Çalışma
Said BODUR, Özgür ÖNAL

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, KONYA
ÖZET
Bu çalışmada, kaçak olarak paralı seks yapan kadınların demografik ve sosyoekonomik özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Araştırma 1996 yılında Konya'da yapıldı. Yıl içinde adliyeye intikal eden 34 kadınla bir anket yardımıyla görüşüldü ve jinekolojik muayeneleri yapıldı. Yaş ortalaması 30.4±7.9 olan bu kadınların öğrenim düzeyi ve ailelerinin hayat standardı düşük bulundu. İlk cinsel deneyim yaşı ortalaması 15.3±2.7 idi ve ilk deneyimlerin %38.2'si evlilik dışıydı. Kadınların %79.4'ü boşanmış, %17.6'sı halen evliydi. Bu işte en az bir kez düşük ya da kürtaj geçirenlerin oranı %70.6, kontraseptif yöntem kullananların oranı ise yalnızca %26.5'idi. Kadınların %82.4'ünde jinekolojik patoloji vardı. Kadınların tümü sigara ve alkol kullanmaktaydı. Bulgularımız bu kadınların kendileri ve toplum için önemli sağlık riskleri taşıdığını göstermektedir. Bu sebeple ilgili kamu ve sivil kuruluşlar hem fuhşu ve fuhuşla yayılan hastalıkları hem de fuhşa iten sebepleri kontrol altına almak için çalışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Fahişelik, sigara-alkol, boşanma, kontraseptif yöntem, düşük, kürtaj
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir