moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Atrial Fibrilasyonlu Hastalarda İnme Riski
Sibel KARŞIDAĞ,  Sibel ÇETİN, Mustafa UFACIK, Feriha ÖZER, Baki ARPACI

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi-1. Nöroloji Kliniği, İSTANBUL
ÖZET
Bu çalışmada altta yatan etyolojik faktöre göre atrial fibrilasyonlu hastalarda klinik, ekokardiografik ve bilgisayarlı beyin tomografisi bulgularının dağılımı araştırılmıştır. 1993-1995 yılları arasında iskemik inme tanısı ile yatırılan 516 hastanın 66'sında atrial fibrilasyon saptandı ve çalışma kapsamına alındı. Vakaların 17'sinde (%26) kalp kapak hastalığı, 37'sinde (%56) konjestif kalp yetmezliği, 13'ünde (%20) iskemik kalp hastalığı, 37'sinde (%56) hipertansiyon etyolojik faktör olarak tespit edildi. Altmışaltı vakanın 6'sında (%9) ileri yaş dışında etyolojik faktör bulunmadı. Bunlar "lone" atrial fibrilasyon olarak kabul edildi. Hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı "nonvalvular" atrial fibrilasyon hastaları en yüksek risk grubunu oluşturmaktaydı. İnmenin 60 yaş üzerindeki atrial fibrilasyonlu hastalarda en yüksek oranda olduğu, genç grupta "valvular" atrial fibrilasyon vakalarının, yaşlı grupta ise "lone" atrial fibrilasyon vakalarının daha sık bulunduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Atrial fibrilasyon, kardiyoembolik inme
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir