moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Bebeklerde Oral Kandida Kolonizasyonu Üzerine Etkili Faktörler
Süheyla SÜRÜCÜOĞLU*, Beril ÖZBAKKALOĞLU*, Gönül DİNÇ**, Nuri ÖZKÜTÜK***, Semra KURUTEPE***, İlhan AFŞAR****

* Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
** Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
*** Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
**** 2 no'lu Sağlık Ocağı, MANİSA
ÖZET
Bu çalışmada anne memesi veya biberon ile beslenen bebeklerde oral kandida kolonizasyon sıklığının farklı olup olmadığı bir yaş altında olan 184 bebek üzerinde araştırılmıştır. Bebeklerin tümünün oral sürüntü örnekleri, anne memesi ile besleniyorsa annenin meme başı sürüntü örneği, biberon veya yalancı emzik kullananlarda plastik yüzeyden sürüntü örnekleri alınarak mikolojik yöntemlerle incelenmiştir. Bulgularımıza göre kız bebeklerde oral kandida kolonizasyonu %26.0, erkek bebeklerde %27.9 oranında bulunmuştur (p>0.05). Yaş gruplarına göre incelendiğinde, ilk 3 aylık bebeklerde oral kandida kolonizasyonu (%39)sonraki aylara göre daha yüksek bulunmuştur (p=0.008). Bebekler beslenme şekillerine göre incelendiğinde ise sadece anne memesi ile beslenen bebeklerde oral kandida kolonizasyon oranı %26.5, sadece biberon ile beslenenlerde %29.6 olarak bulunmuştur. Karışık beslenenlerde bu oran %27.2'dir (p>0.05). Bebekler emzik alışkanlıklarına ve uygun beslenme temizliği yapılıp yapılmadığına göre de incelenmiştir. Oral kandida kolonizasyonu emzik alışkanlığı olanlarda %35.1, olmayanlarda %15.0 (p=0.002); beslenme temizliği yapılmayanlarda %41.8, yapılanlarda ise %22.4 (p=0.029) oranlarında bulunmuştur. Ailenin sosyoekonomik düzeyi ile bebeklerde oral kandida kolonizasyonu arasında ilişki bulunmamıştır. Üretilen maya türlerinin %74' ü Candida albicans' tır. Sonuç olarak bebeklerde oral kandidozun önlenmesinde annelerin beslenme temizliği, özellikle meme başı temizliği konusunda eğitilmesinin ve emzik alışkanlığının azaltılmasının önemli olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İnfant, oral kandida, beslenme, anne memesi, biberon, emzik
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir