moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Obezitenin Elektrokardiyogramda RR, QT ve QTc İntervalleri Üzerine Etkileri
Alaettin AVŞAR*, Abdullah DOĞAN*, Murat SARUÇ**, Talat TAVLI*, Sedat DEMİR*, Ali BAYRAM***

* Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
** Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
*** Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
ÖZET
Çalışmamızda gece açlığı, istirahat, oda ısısı gibi optimum şartlarda EKG'leri alınan obez olgularla, bu şartlar aranmaksızın EKG'leri elde edilen olguların oluşturduğu gruplar ve obez olmayan olgulardan oluşan kontrol grubunda RR, QT ve QTc intervallerinin vücut kitle indeksi (BMI) ile ilişkileri değerlendirildi. Gruplar arasında RR, QT, QTcBa, QTcFra ve QTcFri intervalleri açısından anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Lineer regresyon analizinde, optimum şartları karşılayan grupta sadece BMI ile QTcBa arasında bir ilişki saptandı (p=0.04). Sonuç olarak, çalışmamızda obezitenin ve açlık, istirahat termonötral oda gibi laboratuvar şartlarının RR, QT ve QTc intervallerini istatiksel olarak anlamlı şekilde etkilemediğini saptadık.
Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyogram, RR, QT, QTc intervalleri, obezite
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir