moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Amlodipin, Lisinopril ve Atenolol ile İstirahat Kan Basınçları Kontrol Altına Alınan
pHipertansif Hastalarda Egzersiz Kan Basıncı Değişiklikleri
Selçuk C. ÖZTÜRK*, Muammer GÜNAYDIN*, Sibel DEVİREN**, Sani MURAT*

* S. B. Ankara Hastanesi, 1. İç Hastalıkları Kliniği
** S. B. Ankara Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, ANKARA
ÖZET
Amlodipin, lisinopril ve atenololün istirahat ve egzersiz kan basıncına etkilerini karşılaştıran bu randomize klinik çalışma 42 hastada yapıldı. Hastalar amlodipin (5-10 mg/gün), lisinopril (10-20 mg/gün) veya atenolol (25-100 mg/gün) grubuna rastgele seçildi ve kan basınçları stabil hale geldiğinde yeniden değerlendirildi. İstirahat halinde amlodipin, ortalama arteriel kan basıncını %14 oranında (p <0.001) düşürdü. Hem lisinopril, hem atenolol ortalama kan basıncını %17 oranında (p <0.001) düşürdü. Ortalama arteriel kan basıncı oranını düşürme yönünden gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p >0.05). Atenolol, istirahat kalp hızını %13.5 oranında (p <0.001) azaltırken, ne amlodipin ne de lisinopril istirahat kalp hızını etkilemedi. İlaçların tümü egzersiz kan basıncını arttırdı, fakat bu artış egzersiz hipertansiyonu için kriter olduğunu varsaydığımız sınırın altında oldu (sistolik kan basıncı <200 mm Hg ve diastolik <100 mm Hg). Artışlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.001). Fakat gruplar arasında artış yönünden istatistiksel anlamlılık yoktu (p >0.05). Egzersiz öncesi ile karşılaştırıldığında tüm ilaçlar maksimal egzersiz sırasındaki kalp hızını arttırdı. Artış oranları tüm gruplar için istatistiksel olarak anlamlı idi (p <0.001). Fakat tedavi grupları arasında artış oranları yönünden farklılık yoktu (p >0.05). Atenolol maksimal egzersiz sırasında kalp hızında daha az artışa neden oldu (p <0.001). Sonuç olarak, ilaçların tümü istirahat ve egzersiz kan basıncı kontrolünde etkilidir ve fiziksel olarak aktif hipertansif hastalarda emniyetli kullanılabilirler.
Anahtar Kelimeler: Amlodipin, lisinopril, atenolol, egzersiz hipertansiyon, tedavi, egzersiz testi
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir