moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hemodiyaliz Hastalarında ve Sağlıklı Bireylerde Hepatit B Aşısının Uzun Süreli Bağışıklık Yanıtı
Ali KOŞAR*, Cengiz ESER***, Mahmut DALMAZ**, Süleyman TÜRK***, Mehdi YEKSAN***

* Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
*** Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
ÖZET
Hemodiyaliz hastalarında ve normal insanlarda hepatit B virus aşısının etkinliği bir çok çalışmada gösterilmiş olmasına rağmen uzun süreli bağışıklık yanıtı konusunda yayın sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında rekombinant hepatit B aşısının uzun süreli bağışıklığını ve etkisini araştırdık. Araştırmaya 40 kronik hemodiyaliz hastası ve 20 sağlık personeli dahil edildi. Üç doz, 20 µgr rekombinant hepatit B aşısı 0, 1, ve 6. aylarda yapıldı. Anti-HBs düzeyleri 7, 12, 24 ve 36. aylarda karşılaştırıldı. Hemodiyaliz hastalarında anti-HBs düzeyleri 7. ayda 66.5±40 IU/ml (%69.9), 12. ayda 136.0±66.0 IU/ml (%76.6) , 24. ayda 117.0±90.0 IU/ml (%69.9) ve 36. ayda 68.0±57 IU/ml (%56.3) olarak saptandı. Kontrol grubunda anti-HBs düzeyleri 7. ayda 372±274 IU/ml (%100), 12. ayda 352±151 IU/ml (%100), 24. ayda 295±137 IU/ml (%94.5) ve 36. ayda 206±173 IU/ml (%83.4) olarak saptandı. Hemodializ hastalarında kontrol grubuna göre rekombinant hepatit B aşısının bağışıklık oranı 7, 12, 24 ve 36. aylarda istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p <0.001). Hemodializ hastalarında ve sağlıklı gönüllülerde anti-HBs düzeyleri 12 aylık ara ile kontrol edilmeli ve anti-HBs düzeyleri 10 IU/ml'den düşük hastalara rapel rekombinant hepatit B aşısı yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hepatit B aşısı, hemodiyaliz hastası, uzun süreli bağışıklık
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir