moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Yaşlı Hastalarda Vitamin B12 ve Folik Asit Eksikliği
Mehmet GÜNDOĞDU*, Hasan KAYA*, Sait KELEŞ**, Hüseyin TÜRKER* S. Başol TEKİN*, E. AKARSU*

* Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ERZURUM
ÖZET
Bu çalışma ile 65-90 yaşları arasında İç Hastalıkları polikliniğine herhangi bir sebeple başvuran hasta populasyonunda vitamin B12 ve folik asit eksikliğinin görülme sıklığını araştırmayı planladık. Daha önce vitamin B12 veya folik asit eksikliği tanısı konulmuş, serum vitamin B12 ve folik asit seviyesini etkileyebilecek hastalık ve/veya ilaç kullanımı tespit edilen hastaları çalışmaya kabul etmedik. Çalışmaya yaş ortalaması 69.6±5.5 olan 244 (121 erkek, 123 kadın) hasta ve kontrol grubu olarak yaş ortalaması 35.4±11.9 olan sağlıklı 25 (11 erkek, 14 kadın) kişi olmak üzere toplam 269 kişiyi aldık. Kullanılan kitlerdeki önerilen değerler baz alınarak B12 için 200 pg/ml, folik asit için 2.6 ng/ml cutoff değeri olarak kabul edildi. Serum vitamin B12 düzeyini 20 hastada (%8.2), serum folik asit düzeyini 12 hastada (%4.9) normalden düşük bulduk. Sekiz erkek, 11 kadın hastada anemi vardı. Makrositoz 9 hastada vardı ve bunların hepsinde makrositik anemi mevcuttu. Kontrol grubundaki kişilerin hepsinde hem serum vitamin B12, hem de serum folik asit düzeyleri normal sınırlarda bulundu. Yaş ile serum B12 vitamini (p>0.05) ve folik asit düzeyleri arasında korelasyon bulamadık (p>0.05).
Sonuç olarak, yaşlı kişilerde B12 vitamini ve folik asit eksikliğinin görülme sıklığının genç yaş grubuna göre yüksek olduğu ve bunun nedeninin yaşlanma proçesinin bir neticesi olmayacağı düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Yaş, vitamin B12, folik asit
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir