moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Bronşial Astmalı Hastalarda HDL-Kolesterol Alt Gruplarının Araştırılması
Hüseyin VURAL*, Tevfik SABUNCU**, Kürşat UZUN***, Özcan EREL*

* Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
ÖZET
Bronşial astmalı 40 vakanın (18 erkek, 22 kadın) serum lipid ve lipoprotein düzeyleri 43 sağlıklı kontrol (19 erkek, 24 kadın) ile karşılaştırıldı. Serum total kolesterol (TK), trigliserid, HDL-kolesterol (HDL-K), HDL-K alt grupları (HDL2-K, HDL3-K) ve LDL-kolesterol (LDL-K) ölçüldü. Bronşial astmalı hastalarda sağlıklı kontrollere göre serum HDL-K ve HDL2-K değerleri anlamlı bir şekilde yüksek (p<0.05), trigliserid değerleri ise düşük (p<0.05) bulundu. Diğer parametreler arasında anlamlı bir fark bulunmadı (TK, LDL-K, HDL3-K). Bu hastalarda yüksek HDL-K ve HDL2-K konsantrasyonları süperoksit anyonu artışına karşı bir antioksidan defans mekanizması olabilir. Düşük trigliserid seviyelerini açıklamak için akla yakın bir mekanizma mevcut değildir. Bulgularımıza göre astmalı hastalarda aterosklerotik koroner arter hastalığı riskinde azalma beklenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bronşial astma, HDL alt grupları
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir